Aktiviteter

6H Skate Race med Sensational Six

Nyhed 15 ~ 10.07.2018

Årets længste rulleskøjteløb, 6H Skate Race, afholdes i Roskilde d. 11. august og i år stiller Rullefabrikken til start med et fuldt hold.

Holdet har fået navnet Sensational Six og vi skal på skift køre Sjællandsringens 2,1 km – i seks timer!

Følg med på Facebook og Instagram når vi giver de andre hold baghjul!

~Sensational Six

Sommerfesten var en stor succes

Nyhed 14 ~ 26.06.2018

Sankthans-festen søndag den 24. juni var en stor succes!

Der blev spillet og konkurreret i hallen og hygget ved maden, så rulle-englene må have klemt en tåre!

Klik på billedet for at se det i stor udgave.

~Tommy

 

Plakaten til Rullesportsdagen er klar!

Se plakaten

Til dig som er ny

Hos Rul­le­fa­brik­ken kan du del­tage 4 gange, før du be­slut­ter, om du vil melde dig ind i klub­ben. Du mø­der bare op en fre­dag el­ler søn­dag og er med. Alle træ­ninger frem­går af ka­len­de­ren ne­derst på si­den.

I inden­dørs­sæ­so­nen træ­ner vi i Nørre­gårds­hallen, der er en idræts­hal med træ­gulv. Vi ren­ser hjul og sæt­ter tape over brem­ser for at pas­se godt på gul­vet. Vi kø­rer inde så længe det er mu­ligt, for hal­len har luk­ket i som­mer­fe­ri­en.

Hen over som­me­ren rul­ler vi uden­dørs i om­rådet om­kring Nørre­gårds­hallen. Og vi ar­ran­ge­rer ture til smuk­ke na­tur­stræk­ninger og spæn­dende ruter – til kys­ten, nord for Kø­ben­havn, tværs gen­nem Kø­ben­havn og andre ste­der der kan kø­res til med bil el­ler tog. Der kom­mer op­slag om tu­re­ne på vo­res face­book­side og her på hjemme­siden, når det bliver ak­tuelt.

Og så træ­ner vi selv­føl­ge­lig op til Rullesportsdagen for børn og unge til og med 15 år. Den af­holdes i Brøndby den 26. august.

Vi glæ­der os til at hil­se på dig og dine!

~Christoffer, Maria, Cathrine, Sune & Tommy

Børneløb

August

Brøndby 26. august: Rullesportsdagen (Rullefabrikken)

700 m rulleskøjter
700 m løbehjul
2.1 km rulleskøjter
3.5 km rulleskøjter

Oktober

Hjørring 20. oktober: Jysk Inline Match
(Vi ruller, Hjørring og IC Aalborg)

Traditionelle løb
Skøre fjollede løb

Listen med børneløb opdateres løbende